fresh menu leftfresh menu right

 
Display # 
Title Author Hits
. Written by Guys 81
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตราฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by Guys 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Guys 59
รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน Written by Guys 104
รับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว Written by Guys 78
เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by Guys 86
รายงานการเงินเตือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by Guys 127
งบทดลองประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561 Written by Guys 182
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ Written by Guys 250
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by Guys 213
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 2561 Written by Guys 1224
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเข้าเรียนโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล Written by Guys 392
ประกวดราคจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักผ้า โรงอาบน้ำ และห้องส้วมหญิง Written by Guys 356
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา Written by Guys 1002
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล Written by Guys 380
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา Written by Guys 469

หมวดหมู่ข่าวสาร