เปลี่ยนการแสดงผล
คุณอยู่ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์>>อ่านต่อ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อระสึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกางที่ 6 ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ >>อ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระสึกถึงท่านสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร ซึ่งเป็นกวีเอกของไทย >>อ่านต่อ

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกัน และช่วยปราบปรามยาเสพติด >>อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์เว็บไซต์ ทะเบียนหนังสือ สศศ.
ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิงค์เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู