เปลี่ยนการแสดงผล
คุณอยู่ที่

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (LD) เป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากเด็กประเภทอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เด็กกลุ่มนี้มักถูกชักจูงได้ง่าย เนื่องจากเด็กเข้ากับคนง่าย เชื่อใจคนง่าย เด็กช่วยตนเองได้บ้าง บางคนไม่สามารถช่วยตนเองได้ เด็กจะมีช่วงความสนใจสั้น ขาดสมาธิ ความจำไม่ได้ ไม่สามารถจดจำอะไรได้นาน ใช้ภาษาได้ไม่มากนัก พอจะสื่อความหมายได้ง่าย ๆ สุขภาพร่างกายมักไม่สมบูรณ์ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นสามารถแยกเป็น 3 ระดับ คือ
1.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหรือขนาดน้อย
2.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง
3.การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง และรุนแรงมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์>>อ่านต่อ
วันปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2560 ร่วมกับการเสริมประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน โดยมีจัดสลากของขวัญ มีการแสดงของแต่ละเรือนนอน พร้อมกับการรับประทานอาหารกลางวันแบบโต๊ะจีน >>อ่านต่อ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้และเข้าใจ เล็งเห็นความสำคัญของวันคริสต์มาส โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวดอ่านภาษาอังกฤษ การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ และการแข่งขันปะติดภาพวันคริสต์มาสจากเศษวัสดุ พร้อมด้วยการให้ความรู้ >>อ่านต่อ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2559 นักเรียนโรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคากลางและภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 จังหวัดจันทบุรี >>อ่านต่อ

แสดงความจงรักภุักดี

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการและนักเรียนโรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>อ่านต่อ

พบ.ป.ดีเจนเสียงใส

ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้มีการจัดกิจกรรมดีเจ พบ.ป. เสียงใส โดยในกิจกรรมนี้มีให้ความรู้ของการเป็นดีเจและการใช้เครื่องเสียงประกอบรายการ จำนวน 1 วัน และอีก 1 วันเป็นการประกวดเพื่อค้นหาทีมที่ี่พร้อมจัดรายการเสียงตามสายของโรงเรียน >>อ่านต่อ

กิจกรรมวันลอยกระทง

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยในช่วงเช้ามีการประกวดระบายสีภาพ และประดิษฐ์กระทง ส่วนในช่วงเย็นมีจัดซุ้มขายอาหาร ซุ้มเกมส์ มีการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ และปิดท้ายด้วยการร่วมกันลอยพระทง >>อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์เว็บไซต์ ทะเบียนหนังสือ สศศ.
ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิงค์เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู